Roskilde University Digital Archive >
RUCs Digitale Projektbibliotek / RU Digital Project Library >
RUC Basisrapporter / RU Basic Studies Projects >
Samfundsvidenskabelig basisrapporter / Social Science Basic Studies Projects >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://rudar.ruc.dk/handle/1800/2226

Title: Dem og os - men hvem er vi? National identitet
Authors: Stoica, Katrine G. B.
Nielsen, Kathrine L.L.
Sode, Therese S.
Advisor: Bisballe, Thomas
Issue Date: Jan-2006
Abstract: Inkluderer følgende: en teoretisk diskussion om globaliseringens effekt på nationalstaten, hvad national identitet er, hvad nationalkultur er, specifikt dansk nationalkultur inkluderende nationale symboler og værdier, samt hvilken effekt dansk national identitet har på indvandrerdebatten i Danmark. Inkluderer en case, hvor politiske publikationer af Dansk Folkeparti angående indvandrerdebatten analyseres. Det konkluderes, at globaliseringen aktualiserer diskussionen af national identitet i dag, at national identitet er konstrueret, at kultur er dynamisk, hvilke elementer der er specifikke for den danske kultur, at dansk national identitet i virkeligheden er konstrueret, men opfattes som essentiel, hvilket kan lede til en eksklusion af indvandrere i Danmark, og at Dansk Folkepartis publikationer viser et eksempel på sådan en eksklusion.
URI: http://hdl.handle.net/1800/2226
Subject: RUC projektrapport / Thesis; SAM Basis;
Appears in Collections:Samfundsvidenskabelig basisrapporter / Social Science Basic Studies Projects

Files in This Item:

File Description SizeFormat
view[1].pdf1,68 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

Recommend this item

Items in RUDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! RUDAR Software Copyright © 2002-2011  Duraspace