Roskilde University Digital Archive >
RUCs Digitale Projektbibliotek / RU Digital Project Library >
RUC Basisrapporter / RU Basic Studies Projects >
Samfundsvidenskabelig basisrapporter / Social Science Basic Studies Projects >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://rudar.ruc.dk/handle/1800/6609

Title: Sportsbegivenheder som politisk virkemiddel
Authors: Brasholt Ørbæk, Anders
Lessel, Simon
Hertz Pedersen, Camilla
Abild Karlsson, Cecilie
Kandler, Kim
Landgren, Morten
Advisor: Holm Nielsen, Esben
Keywords: Banal nationalisme
Forestillede fællesskaber
Diskursanalyser
Billig
Anderson
Fairclough
Wallerstein
VM 2010
Sydafrika
Examination Date: 17-Jun-2011
Issue Date: 21-Jun-2011
Abstract: Denne opgave behandler, hvordan en større international sportsbegivenhed kan præge et lands fællesskabsfølelse, og fungere som politisk virkemiddel. Det undersøges, hvordan det er teoretisk muligt at skabe en fællesskabsfølelse i en nation, samt hvordan denne blev italesat under VM i Sydafrika 2010. Dette gøres ved hjælp af teorier af Billig, Anderson, Wallerstein og Fairclough, foruden et interview med en lektor i Afrikastudier. Det påvises, at det er teoretisk muligt for en sportsbegivenhed at styrke fællesskabsfølelsen i et land, samt at der fra officiel side er skabt en fællesskabsdiskurs under VM-slutrunden. I projektrapportens endelige konklusion, konkluderes det, at når en større international sportsbegivenhed præger et lands fællesskabsfølelse, bliver mere konventionelle politiske tiltag lettere at gennemføre, og sportsbegivenheden kommer derfor til at fungere som et politisk virkemiddel. This paper examines how a large international sports event can influence the feeling of community within a nation and hereby function as a political mechanism. It is examined how it is theoretically possible to create a feeling of community within a nation and how this was discursively constructed during the 2010 World Cup in South Africa. This is demonstrated through theories by Billig, Anderson, Wallerstein and Fairclough. Futhermore we use an interview with a lecturer in Africa studies. It is shown that it is theoretically possible for a sports event to strengthen the national feeling of community. In addition, it is shown that there was a discursively constructed feeling of community during the World Cup in South Africa. Finally, it is concluded that when a large international sports event influence on the national feeling of community, it becomes easier to carry out more conventional political initiatives and therefore the sports event functions as a political mechanism.
URI: http://hdl.handle.net/1800/6609
Subject: Thesis
Education: Samfundsvidenskabelig basisuddannelse
Appears in Collections:Samfundsvidenskabelig basisrapporter / Social Science Basic Studies Projects

Files in This Item:

File Description SizeFormat
z2.pdf4,11 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

Recommend this item

Items in RUDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! RUDAR Software Copyright © 2002-2011  Duraspace