Roskilde University Digital Archive >
RUCs Digitale Projektbibliotek / RU Digital Project Library >
RUC overbygningsrapporter / RU Projects: Degree Programs >
Projektrapporter og specialer / Projectreports and master thesis >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://rudar.ruc.dk/handle/1800/7279

Title: Undersøgelse af inklusionskomplekser mellem glykokonjugerede galdesalte og γ-cyklodextrin og (2-hydroxypropyl)-γ-cyklodextrin ved brug af ITC og NMR
Other Titles: Study of inclusioncomplexes of glycoconjugated bile salts with γ-cyclodextrin and (2-hydroxypropyl)-γ-cyclodextrin using ITC and NMR
Authors: Svanbergsson, Alexander
Kærgaard, Martin
Hansen, Mike Paw
Køhler, Jonatan
Advisor: Schönbeck, Christian
Westh, Peter
Keywords: γ-cyklodextrin
2-hydroxpropyl-γ-cyklodextrin
Bile salts
Galdesalt
ITC
NMR
Inklusionskomplekser
glyconjugated
ROESY
Hydrofobic surface area
Examination Date: 27-Jan-2012
Issue Date: 27-Jan-2012
Abstract: Dannelsen af inklusionskomplekser mellem de to cyklodextriner, γ-CD og (2-hydroxypropyl)-γ-CD (HP- γ-CD med substitutionsgrad 0,6), og de tre galdesalte GC, GDC og GCDC blev undersøgt med Isother- mal Titration Calorimetry ved 5-55 °C. Strukturen af komplekserne blev undersøgt med 2D ROESY NMR. Formålet var, at undersøge HP-substituenternes effekt på kompleksdannelsen, samt fastslå temperaturafhæn- gigheden af ΔH, ΔS, n, K og ΔG° for kompleksdannelsen. Strukturen af alle komplekser viste C-, D-ringen og halvdelen af B-ringen på galdesaltet blev inkluderet i cyklodextrinen. Der blev dannet 1:1 komplekser i 5 af 6 tilfælde. Ved lave temperaturer viste γ-CD:GDC komplekset en anden reaktion end de øvrige, og det var ikke muligt at fastslå en støkiometri. Det blev fundet, at de stærkest bindende komplekser var med γ-CD. Bindingsstyrken for galdesaltene var GCDC>GDC>GC. Forskellen tilskrives antallet og placeringen af OH-grupper, hvor især OH-gruppe på C12 havde en negativ effekt på bindingsstyrken. Der blev fast- slået en tilnærmelsesvis lineær temperaturafhængighed af ΔH og ΔS, mens ΔG° viste sig relativt tempera- turuafhængig. ΔCp blev fundet til at være signifikant mere negativ for HP-γ-CD komplekser end for de tilsvarende komplekser med γ-CD. ΔCp blev omregnet til en ændring i det tilgængelige hydrofobe overfla- deareal (ΔASAnp). Det blev vist, at HP-sustituenterne på HP-γ-CD i alle tilfælde gav en større dehydrering af det hydrofobe overfladeareal, hvilket forklares, med at HP-sustituenterne lægger sig langs de hydrofobe dele af galdesaltet, der ikke er inkluderet i cyklodextrinens hulrum. Det estimeres, at hver HP-sustituent dehydrerede henholdsvis ca. 20 Å2 og ca. 30 Å2 for komplekser med henholdsvis GC og GDC/GCDC.
URI: http://rudar.ruc.dk/handle/1800/7279
Subject: Thesis
Education: Kemi / Chemistry - not master thesis
Appears in Collections:Kemi rapporter / Chemistry projetcs
Projektrapporter og specialer / Projectreports and master thesis

Files in This Item:

File Description SizeFormat
5. Semesterrapport samlet rapport.pdf6,76 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

Recommend this item

Items in RUDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! RUDAR Software Copyright © 2002-2011  Duraspace